Obchodní podmínky

Tyto podmínky platí pro internetový obchod www.e-shop.zvlastnistyl.cz. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajících (Petr Hruška) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží). Ceny v internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách.

Objednávka

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyžádat potvrzení objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky bude odesláno e-mailem. Případné nesrovnalosti prosím řešte jednak zasláním Kontaktního Formuláře nebo telefonicky na tel.+420 777 870 116

Dodací a platební podmínky

Místem plnění je sídlo /bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny. Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla 2-3 dny nejdéle do sedmi pracovních dnů po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem individuálně.

Kupní cena zboží je splatná v hotovosti – při převzetí dobírky. Zboží, které je objednáno „na dobírku“ se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Přepravní list slouží zároveň jako doklad o zaplacení.
Druhá varianta je převod částky na náš bankovní účet. V tomto případě je nutné tuto možnost předem poznamenat v objednávkovém formuláři Speciální instrukce nebo připomínky → PLATBA PŘEVODEM
Č.U: 1630268153/ 0800 Česká Spořitelna.
Jako Variabilní symbol použijte prvních 6 čísel transakce (Transaction id)

Třetí způsob, na které právě pracujeme využívá přímého internetovým bankovnictví (PayPal,Paysec a jiné varianty)

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu se prodlužuje na 60 dnů. O reklamaci nás ihned po odeslání informujte Kontaktním Formulářem

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu se prodlužuje na 60 dnů. O reklamaci nás ihned po odeslání informujte Kontaktním Formulářem

Záruční doba

Záruční doba na veškeré spotřební zboží je min. 24 měsíců.

Možnost uplatnění rozporu s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka vrácení peněz

Aby pro vás bylo nakupování na www.e-shop.zvalstnistyl.cz opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu „Záruka vrácení peněz“. Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží, které skutečně naprosto nevyužijete.

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám zaslány peníze zpět (peníze vracíme bankovním převodem / vrácení jiným způsobem je možné konzultovat individuálně).

Podmínkou vrácení peněz je: Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.

Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží. K zásilce přiložte řádně vyplněný návratový / reklamační list. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou (doporučujeme pojištěnou doporučenou zásilku na částku odpovídající hodnotě zboží) , dobírkou nebude přijata.

Uplatnění reklamace / výměny zboží

K vyřízení reklamace, výměny, nebo vrácení zboží vyplňte prosím Vratný/ Reklamační list a zašlete ho společně se zbožím zpět na naši adresu.

Vratný / Reklamační list ke stažení ZDE

Důležité upozornění

Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.

Platba Dobírkou

Platební metoda Dobírka značí, že zboží bude expedováno a hrazeno dobírkou, tedy v hotovosti při převzetí zboží, doručeného prostřednictvím České pošty, s.p. (ČR 80,- Kč; SR 100,- Kč)

Poštovné a balné

Balné –  od 9,- Kč

Poštovné – záleží na ceníku dopravce (včetně výše zmíněné  České Pošty a.s)

Připomínky a stížnosti

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo stížnosti, zasílejte je pomocí Kontaktního Formuláře.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.obchod.hru-ska.cz podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Závěrečné shrnutí

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Tyto Obchodní (Nákupní) podmínky vstupují v platnost dnem 30.9. 2009 a platí do odvolání.

V K.Varech dne 30. 9. 2009

Howdy, Zvláštní Styl – E- Shop

Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?

Registrace na tomto webu

Výhody registrace

Vytvořte si u nás zdarma svůj učet. Výhodou okamžitě získáte přehled vašich zakázek.